Over het uitstroomprofiel dagbesteding

Leerlingen die dit uitstroomprofiel volgen krijgen een meer praktisch gericht onderwijsprogramma. Het oefenen in sociale vaardigheden, vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid staan hierbij centraal.

Op De Thermiek delen we de groepen wat anders in dan in het reguliere onderwijs.

vso04

De leerlingen die leerroute 3 en 4 volgen, stromen op hun twaalfde jaar door naar het VSO-uitstroomprofiel dagbesteding.

Het onderwijszorgprogramma binnen leerroute 5 kent een geheel eigen opzet. Eenvoudig, functioneel en gericht op deelname in de omgeving. Onderwijs, zorg en behandeling zijn zo veel mogelijk geïntegreerd.