Over het uitstroomprofiel arbeid

Leerlingen die leerroute 2 binnen het SO hebben gevolgd en leerlingen uit het reguliere basisonderwijs die het advies praktijkonderwijs hebben gekregen, kunnen doorstromen naar het praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs bereidt de leerlingen voor op uitstroom naar betaalde arbeid. Het onderwijs is niet gericht op een diploma en volgt de CED-leerlijnen op het gebied van sociale vaardigheden, leren leren en mens, natuur en techniek. Daarnaast streven we ernaar dat de leerlingen voor taal en rekenen het landelijk streefniveau 1F  voor het praktijkonderwijs behalen.  Bekijk de CED-leerlijnen hier.

vso05

Let op:
Voor het praktijkonderwijs heeft u een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Vakken in het Praktijkonderwijs