Didactisch klimaat

Wij kijken naar de belangstelling en de belevingswereld van de leerling

Wij stemmen het aanbod van ons onderwijs niet alleen af op de onderwijsbehoeften, maar ook op de belangstelling en de belevingswereld van de leerling. Op deze manier creëren wij ons onderwijsklimaat. Daarmee willen we bereiken dat de leerling nieuwsgierig wordt, initiatieven durft te nemen en gemotiveerd wordt tot leren.

Voorspelbaar, eenduidig en veilig

De volwassene is erg belangrijk voor onze leerlingen. Hij structureert de leeromgeving voor de leerling en helpt hem werk en opdrachten te overzien, in te delen en goed te verwerken. Woorden als voorspelbaar, eenduidig en veilig staan bij ons centraal.

VSO09

We zorgen voor een uitdagende omgeving

De groepsleiding zorgt daarnaast voor een uitdagende leeromgeving waarin de leerlingen goed begrijpen wat van hen verwacht wordt. Zo hebben alle klaslokalen een smartboard. Dit biedt de leerlingen meerdere mogelijkheden om de leerstof op te nemen, te verwerken of toe te passen. Daarnaast leren de leerlingen ook buiten de school. Bijvoorbeeld tijdens excursies, uitstapjes en thema-activiteiten.

Omgaan met uitgestelde aandacht

Het is daarbij belangrijk dat de leerkracht instructies zo efficiënt mogelijk geeft. Zowel aan de groep als aan de leerlingen. Dit betekent ook dat leerlingen leren omgaan met uitgestelde aandacht. Bijvoorbeeld met het ‘stoplicht’ en met een ‘time-timer’.

Zelf problemen oplossen

Daarnaast leren zij allereerst zelf hun problemen op te lossen. Zij leren ook geleidelijk hun werk zelfstandig in te plannen.

Brede ontwikkeling

Ook werken we aan de brede ontwikkeling van de leerling. Zoals werkhouding, sociale redzaamheid, samenwerken en zelfstandigheid. Vanuit deze brede ontwikkeling werken we daarnaast aan specifieke kennis en vaardigheden. In de VSO-groepen binnen leerroute 3 en 4 is er meer aandacht voor praktijkvakken en stages.