Achttien jaar. Wat nu?

Zodra de leerling 18 jaar wordt veranderen er een aantal belangrijke dingen. Vanaf die leeftijd is de leerling volgens de wet meerderjarig en juridisch volwassen. Dit betekent dat de ouders minder te zeggen hebben over hun kind.

VSO10

Vanaf dat moment stopt de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Er zullen dan een aantal zaken geregeld moeten worden zoals zorgverzekering, eigen bankrekening, studiefinanciering, wettelijke vertegenwoordiging e.d.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar nemen wij dit onderwerp mee in de oudergesprekken.