Verhuisd!

Met ingang van 22 augustus jongstleden zijn de drie groepen van het praktijkonderwijs van De Thermiek verhuisd van de Sumatrastraat naar de Schubertlaan. Zij krijgen daar samen met het voortgezet speciaal onderwijs van de Korte Vlietschool praktisch onderwijs.

Het gebouw aan de Schubertlaan is hiertoe verbouwd en aangepast. Er zijn mooie praktijklokalen om de voorbereiding op arbeid beter gestalte te kunnen geven.  De theorielokalen worden ook dit schooljaar nog voorzien van nieuwe plafonds en vloeren. En natuurlijk een likje verf.

IMG_0188
IMG_0187
IMG_0186

Een (deels) nieuw gebouw vraagt ook om een nieuwe naam: Praktijkcollege Het Metrum! De officiële opening zal in november plaatsvinden.