Trek aan de bel

Vandaag heeft De Thermiek meegedaan aan de actie “Trek aan de bel” van het Lilianefonds. Met Dit jaar willen we vanuit school ook het Lilianefonds met een financiële bijdrage steunen. Hiervoor zal tijdens de Koningsspelen op vrijdag 21 april een sponsorloop gehouden worden waarvan de opkomst geheel ten goede zal komen aan het Lilianefonds. Op deze manier kunnen onze leerlingen zelf wat betekenen voor kinderen uit ontwikkelingslanden!