Over de leerroutes

Ieder kind is anders. Afhankelijk van de leeftijd, mogelijkheden en het cognitief niveau stromen leerlingen in bij een groep die aansluit bij hun kennis en sociale beleving. Is de leerling toegelaten op De Thermiek? Dan bepalen we welke leerroute deze leerling volgt. Ook bepalen we wat zijn of haar perspectieven zijn. En op welk niveau wij verwachten dat het kind uitstroomt.

Vijf verschillende leerroutes

Vanaf de kleutergroepen tot en met de VSO-groepen onderscheiden we vier leerroutes. In leerroute 5 kunnen leerlingen alleen instromen vanaf zeven jaar. Elke leerroute kent een specifiek onderwijsprogramma en leerniveau.

Voor de kleuters

Bij de kleuters komen de leerwegen nog niet zo heel duidelijk naar voren. Welke leerroute kleuters inslaan, wordt meestal pas duidelijk als ze zes of zeven jaar zijn.

Meer informatie over de leerroutes vindt u hieronder:
Leerroute 1
Leerroute 2
Leerroute 3
Leerroute 4
Leerroute 5