Over leerlingenzorg

Goede zorg en aandacht voor onze leerlingen staat bij ons voorop. Dat is de basis van ons onderwijs. Dat maken wij op verschillende manieren waar. U leest er hier meer over.

Wij gebruiken een leerlingvolgsysteem

De basis van ons zorgsysteem voor onze leerlingen bestaat uit een team van specialisten in combinatie met een aantal instrumenten. Zo gebruiken wij een Leerlingvolgsysteem (LVS). Hierin plannen wij de leerdoelen van het kind, volgen we de leerlijnen en registreren we de leerprestaties van het kind digitaal.

Iedere leerling krijgt een Ontwikkelingsperspectiefplan

Begint een leerling op De Thermiek? Dan stellen wij voor hem of haar een individueel Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de belangrijkste gegevens van de leerling in relatie tot het onderwijsprogramma en zijn of haar toekomstperspectief. De OPP’s van de leerlingen die bij elkaar in een groep zitten, vormen het uitgangspunt voor de groepsplannen in de klas voor verschillende ontwikkelingsgebieden. Ook toetsen we de vorderingen van de leerlingen. Dat doen we op basis van de leerroute die de leerling volgt.

Ondersteuning bij lezen-spelling SO8 op De Thermiek Blauwe Vogelweg

Het zorgteam volgt de ontwikkeling van de individuele leerling

De leerkracht en klassenassistente krijgen hulp van een zorgteam. Dit team bestaat uit een intern begeleider, een gedragsdeskundige en de teamleider. Het zorgteam volgt niet alleen de ontwikkeling van de individuele leerling, maar ook de vorderingen en leeropbrengsten op groeps- en schoolniveau. Is dat nodig? Dan passen we het onderwijsaanbod aan.

Kinderen krijgen revalidatie

Veel leerlingen van De Thermiek krijgen revalidatie. Hiervoor werken we nauw samen met het Team Schoolgaande Jeugd van het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC). Als dat kan, bieden we onderwijs en revalidatiegeneeskunde samen aan. En als dat nodig is, zetten we therapeutische ondersteuning in de klas in. Bijvoorbeeld bij schrijven, handvaardigheid, communicatie en bewegingsonderwijs. Meer over onze visie weten? Klik dan hier.