Over de groepen

Op De Thermiek delen we de groepen wat anders in dan in het reguliere onderwijs. We werken niet met jaarklassen, maar we kijken naar de mogelijkheden van de kinderen. Hoe werkt dat precies?

We kijken naar de groep en de individuele leerling

In het SO stromen ieder jaar nieuwe leerlingen van verschillende leeftijden in. Daardoor wisselen de groepen ieder jaar van samenstelling. En ieder jaar stemmen wij de groepsplannen opnieuw af. Zodat de plannen zo goed mogelijk passen bij het leerniveau van de nieuwe groep. Daarbij blijft het leerprogramma van de individuele leerling hetzelfde.

Waar letten wij op?

Stellen we de groepen samen? Dan kijken we naar:
• leeftijd, leerprestaties en leerniveau;
• sociaal-emotionele ontwikkeling;
• zorgbehoefte;
• andere specifieke aspecten .

SO01

Wanneer veranderen we de groepen?

Meestal verandert de groep aan het begin van het nieuwe schooljaar. Soms kan de groep ook tussendoor veranderen. Dit overleggen we altijd eerst met de ouders.

Het kind gaat van de kleutergroep naar de SO-groep

Wij bespreken de leerlingen die per januari van het volgende schooljaar zes jaar zijn. Soms blijft het kind een jaar extra in de kleutergroep. Dat overleggen we altijd met de ouders.

Het kind gaat van de SO-groep naar de VSO-groep

Daarvoor bespreken we de leerlingen die per januari van het volgende schooljaar twaalf jaar zijn. Ook hier geldt dat het kind een jaar extra in het SO kan doen als dat beter is. Voor leerlingen die naar het VSO gaan vraagt u een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan.