Hoe bieden wij het onderwijs aan?

Wij kijken naar de belangstelling en de belevingswereld van het kind

Wij stemmen het aanbod van ons onderwijs niet alleen af op de onderwijsbehoeften, maar ook op de belangstelling en de belevingswereld van het kind. Op deze manier creëren wij ons onderwijsklimaat. Daarmee willen we bereiken dat de leerling nieuwsgierig wordt, initiatieven durft te nemen en gemotiveerd wordt tot leren.

Voorspelbaar, eenduidig en veilig

De volwassene is erg belangrijk voor onze leerlingen. Hij structureert de leeromgeving voor de leerling en helpt hem werk en opdrachten te overzien, in te delen en goed te verwerken. Woorden als voorspelbaar, eenduidig en veilig staan bij ons centraal.

We zorgen voor een uitdagende omgeving

De leerkracht zorgt daarnaast voor een uitdagende leeromgeving waarin de leerlingen goed begrijpen wat van hen verwacht wordt. Zo hebben alle klaslokalen een digitaal schoolbord. Dit biedt de leerlingen meerdere mogelijkheden om de leerstof op te nemen, te verwerken of toe te passen. Daarnaast leren de kinderen ook buiten de school. Bijvoorbeeld tijdens excursies, uitstapjes en thema-activiteiten.

We werken met methodes

In leerroute 1 of 2 werken we aan de hand van methodes. De leerlingen werken bij de vakken rekenen, taal en spelling in niveaugroepen. Daarbij volgen we het Groeps- en Individueel Pedagogisch Handelen-model (GIP-model). Aan de hand van duidelijke regels en afspraken leren leerlingen zo zelfstandig en taakgericht mogelijk te werken.

Omgaan met uitgestelde aandacht

Het is daarbij belangrijk dat de leerkracht instructies zo efficiënt mogelijk geeft. Zowel aan de groep als aan de leerlingen. Dit betekent ook dat leerlingen leren omgaan met uitgestelde aandacht. Bijvoorbeeld met het ‘stoplicht’ en met een ‘time-timer’.

Zelf problemen oplossen

Daarnaast leren zij allereerst zelf hun problemen op te lossen. In de bovenbouwgroepen leren zij ook geleidelijk hun werk zelfstandig in te plannen. Leerlingen kunnen zelf materialen pakken en zij kunnen alleen werken. De leerkracht en de klassenassistent lopen daarnaast ‘voorspelbare voortgangsrondes’.

SO07

We werken volgens Ontwikkelingsgericht Onderwijs

In de kleutergroepen en de leerroutes 3 en 4 werken we volgens Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Voor een aantal vakgebieden werken we met thema’s. Deze bieden we aan in blokken van zes tot acht weken. Binnen elk thema werken we aan het uitbreiden van de belevingswereld van de leerlingen (wereldoriëntatie).

Brede ontwikkeling

Ook werken we aan de brede ontwikkeling van de leerling. Zoals werkhouding, sociale redzaamheid, samenwerken en zelfstandigheid. Vanuit deze brede ontwikkeling werken we daarnaast aan specifieke kennis en vaardigheden zoals rekenen, lezen, schrijven en sociale vaardigheden. In de VSO-groepen binnen leerroute 3 en 4 is er meer aandacht voor praktijkvakken en stages.