Passend Onderwijs

Onze school neemt deel aan de samenwerkingsverbanden voor de regio’s waar de meeste leerlingen vandaan komen. Binnen een samenwerkingsverband maken wij afspraken over hoe de scholen ervoor zorgen dat alle leerlingen passend onderwijs krijgen.

Samenwerking Speciaal (basis)Onderwijs

Het is voor ouders niet altijd makkelijk de weg te vinden in onderwijsland, zeker niet als een kind speciale onderwijsondersteuning nodig heeft. Om ouders en andere betrokkenen hierbij te helpen, hebben de besturen van de Leidse scholen voor speciaal (basis)onderwijs een gezamenlijke website ontwikkeld: www.speciaalonderwijsleiden.nl. De website biedt overzicht, laat zien hoe het speciaal (basis)onderwijs is georganiseerd en welke organisaties zijn betrokken. Bovendien biedt de site een lijst met scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio met informatie waarin zij gespecialiseerd zijn en een doorlink naar de eigen websites van deze scholen.

Passend onderwijs

De start van passend onderwijs in 2014 heeft de samenwerking tussen de Leidse scholen voor speciaal (basis-)onderwijs versterkt en verdiept. Samenwerken is het synoniem voor passend onderwijs. Samenwerken als scholen voor speciaal (basis)onderwijs en basisonderwijs, samenwerken met partners in het primair en in het voortgezet onderwijs, samenwerken met zorgaanbieders en met gemeenten. Samenwerken, met het doel een passend aanbod aan onderwijs en jeugdzorg voor alle kinderen in Leiden en omstreken te realiseren.

En wat levert die samenwerking op voor ouders en leerlingen? Door te leren van elkaar, te kijken bij elkaar en elkaar te ondersteunen, worden de scholen ‘iedere dag een beetje beter’. Samen werken we aan onze onderwijskwaliteit. Waardoor we speciaal onderwijs van kwaliteit leveren voor het kind met extra ondersteuningsbehoefte.

Extra ondersteuning

Hebben leerlingen extra speciale ondersteuning nodig? In het nieuwe systeem van passend onderwijs krijgen de samenwerkingsverbanden geld om het onderwijs voor deze leerlingen te organiseren. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen naar het speciaal onderwijs kunnen. Dat doet zij via een Toelaatbaarheidscommissie (TLC). Hiervoor dient u een bepaalde aanmeldprocedure te volgen.

SSOL De Thermiek Blauwevogelweg

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Dit document geeft een beschrijving van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen wij een arrangement te bieden hebben.

Op De Thermiek werken wij samen met meerdere samenwerkingsverbanden. Zowel voor het basisonderwijs als voortgezet onderwijs.