Zo meldt u uw kind aan

Actueel bericht 18 juni 2018

In verband met administratieve en organisatorische taken rondom zittende leerlingen en reeds aangemelde leerlingen, hebben wij tot aan de zomervakantie  geen mogelijkheden om nieuwe plaatsingsverzoeken in behandeling te nemen.

Aanmeldingen en plaatsingsverzoeken die vanaf 1 mei jl. zijn ontvangen, worden bij de start van schooljaar 2018-2019  in traject gezet.

De afspraken

Wilt u uw kind aanmelden bij De Thermiek? Dan zijn dit de afspraken (volgens de Wet passend onderwijs):

  • U meldt uw kind altijd schriftelijk aan. Hiervoor heeft u een aanmeldingsformulier nodig dat u telefonisch bij ons kunt opvragen op nummer 071 5195479 (secretariaat leerlingenzorg).
  • Zorg dat u uw kind tien weken van tevoren aanmeldt. Dus minimaal tien weken voor de datum waarop u graag wil dat uw kind op school begint.
  • Meldt u uw kind aan bij meerdere scholen? Dan laat u ons dit weten. U laat ons ook weten bij welke school of scholen u om toelating heeft gevraagd. Is uw kind bij een andere school aangemeld? Dan nemen wij contact op met deze school. Om dubbel werk te voorkomen.

Voor meer informatie kunt u mailen met leerlingenzorg@dethermiek.nl

Twee routes

U kunt uw kind bij De Thermiek aanmelden via twee routes:

Route 1: voor kinderen die al naar school gaan
U kunt zich alleen aanmelden via de huidige school. Dat doet de huidige school in overleg met u. De ondersteuningsbehoefte van uw kind is groter dan de huidige school kan bieden (met hulp van deskundigen) en sluit aan bij ons aanbod.

Route 2: voor kinderen die nog niet naar school gaan
U kunt uw kind rechtstreeks aanmelden als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft passend bij onze deskundigheid (met hulp van de onderwijsspecialist van het Samenwerkingsverband (SWV) en een gedragsdeskundige vanuit De Thermiek).

U heeft altijd een toelaatbaarheidsverklaring nodig

In beide situaties vraagt u altijd een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het Samenwerkingsverband. Om een beslissing op uw aanvraag te kunnen nemen, heeft het SWV een dossier nodig met daarin alle relevante gegevens van de leerling.

Vraag een toelaatbaarheidsverklaring aan