Vraag een toelaatbaarheidsverklaring aan

Om een TLV aan te vragen, levert u een compleet dossier van uw kind in bij de Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het Samenwerkingsverband (SWV). De huidige school helpt u hierbij. Keurt de commissie uw aanvraag goed? Dan krijgt u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Wat staat in de toelaatbaarheidsverklaring?

Hierin staat de startdatum en einddatum en de zorg die uw kind nodig heeft. Ook staat in de verklaring in welke bekostigingscategorie uw kind valt.

Wie zitten in de Toelaatbaarheidscommissie?

De Toelaatbaarheidscommissie bestaat uit de directeur van het Samenwerkingsverband (SWV), een orthopedagoog van het SWV en een administratief medewerker.

Uw kind toelaten en plaatsen