Uw kind aanmelden

Actueel bericht 18 juni 2018:

In verband met administratieve en organisatorische taken rondom zittende leerlingen en reeds aangemelde leerlingen, hebben wij tot aan de zomervakantie  geen mogelijkheden om nieuwe plaatsingsverzoeken in behandeling te nemen.

Aanmeldingen en plaatsingsverzoeken die vanaf 1 mei jl. zijn ontvangen, worden bij de start van schooljaar 2018-2019  in traject gezet.

Heeft uw kind ondersteuning nodig? En sluit deze ondersteuningsvraag aan bij ons aanbod? Dan kunt u uw kind aanmelden bij onze school. U leest hier hoe u dat doet en wat u daarvoor nodig heeft.

U heeft een toelaatbaarheidsverklaring nodig

Voor toelating en plaatsing heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Belangrijke vragen daarbij zijn: welke school past het beste bij uw kind? Welke extra ondersteuning heeft uw kind nodig? Voor hoe lang plaatst de school uw kind? En wat zijn de mogelijkheden voor uw kind om op termijn eventueel teruggeplaatst te worden naar het regulier onderwijs?

Wij voeren een oriënterend kennismakingsgesprek

Denkt u over aanmelding bij De Thermiek dan is het altijd mogelijk om een oriënterend bezoek te brengen en gesprek aan te gaan. Bij het secretariaat kunt u een afspraak maken. Een kennismakingsgesprek heeft u met één van de teamleiders waarbij een aantal gerichte vragen met u besproken worden om een beeld te krijgen van uw kind. Mocht u op een later moment daadwerkelijk overgaan tot aanmelden, dan wordt de informatie van dit gesprek gebruikt voor de bespreking in de Commissie van Begeleiding. Dit bespoedigt de plaatsingsprocedure.

Wij hebben een zorgplicht

Gaat uw kind voor het eerst naar school en meldt u uw kind aan bij onze school? Dan blijven wij tijdens de TLV-procedure verantwoordelijk voor de leerling. Dit is onze zorgplicht.

Goed om te weten
Krijgt u geen TLV voor uw kind? Dan blijft de school waar uw kind nu is aangemeld of geplaatst, verantwoordelijk om passende ondersteuning te vinden. Dit betekent dat deze school de zorgplicht voor uw kind houdt.

Over uw kind toelaten en plaatsen

Over gastplaatsing in het regulier onderwijs