Wij vragen een ouderbijdrage

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kunnen genieten van extra activiteiten naast het gewone lesprogramma. Daarom vragen wij ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld besteden we aan verschillende festiviteiten, zoals Sinterklaas en de sportdagen.

Waarom betaal ik een vrijwillige ouderbijdrage?

De bijdrage is vrijwillig. Maar alleen als alle ouders deze ouderbijdrage betalen, kunnen wij deze extra’s blijven organiseren en aanbieden. Zij zijn voor ons dus van groot belang en we hopen dan ook dat u met deze bijdrage ons daarin financieel steunt.

koningsspelen 2016
koningsspelen 2016

Hoe hoog is de ouderbijdrage?

U krijgt aan het begin van het schooljaar een brief waarin u leest hoe hoog de ouderbijdrage is en hoe u deze kunt betalen. De Medezeggenschapsraad (MR) moet instemmen met de hoogte van de ouderbijdrage.