Over de leerplicht

In Nederland gaan kinderen over het algemeen vanaf vier jaar naar school. Vanaf vijf jaar vallen zij onder de leerplicht en dit geldt tot het leerjaar waarin de leerling zestien jaar wordt. Voor VMBO leerlingen loopt de leerplicht door totdat zij het diploma behaald hebben.

Minder uren voor de kleuters

Op De Thermiek gaan de kleutergroepen minder lesuren naar school. Zij hebben daarom om de week vrij op vrijdag. Kinderen die met vier jaar voor het eerst naar school gaan, beginnen meestal met halve dagen. In overleg met de ouders bouwen we dit aantal uren vervolgens op tot een volle schoolweek.

Als minder lesuren beter past

Soms kan een kind niet alle verplichte onderwijsuren volgen. Bijvoorbeeld omdat de gezondheid van uw kind dat niet toelaat. Dan kan het kind (gedeeltelijke) vrijstelling van het aantal lesuren krijgen. Of we passen het onderwijsprogramma aan. Daarbij volgen wij altijd de regels van de Inspectie van Onderwijs. Ook nemen wij dit op in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Leerlingen van vier en vijf jaar volgen minimaal 880 uur onderwijs per jaar . Leerlingen die voor 1 januari van het schooljaar zeven jaar zijn volgen minimaal 1000 uur onderwijs per jaar . Wij hebben een zekere vrijheid om het totale aantal lesuren over de jaren heen gelijkmatiger te verdelen .