Op kamp, schoolreis of excursie

Wij vinden het belangrijk dat uw kind een fijne schooltijd heeft. Waarin hij of zij veel leert, zich positief ontwikkelt en veel verschillende ervaringen opdoet. Daarbij horen ook schoolreizen, kamp en excursies.

Op schoolreis

Alle leerlingen gaan ieder jaar op schoolreis. De schoolreis kost € 25,-.

Op kamp

Sommige groepen gaan meerdere dagen op schoolreis. Dat noemen we een schoolkamp. Een schoolkamp duurt drie dagen en twee nachten. De bijdrage voor het schoolkamp hangt onder andere af van het programma en de locatie. U krijgt hierover van tevoren een brief.

Op zeilkamp

Sailwise

De leerlingen van het VSO VMBO en PrO gaan twee keer in hun schoolcarrière op kamp. Eén van deze kamplocaties is bijvoorbeeld zeilkamp Robinson Crusoe.

Op excursie

Binnen het SO- en VSO-uitstroomprofiel dagbesteding organiseren wij maximaal drie excursies per jaar per groep. Binnen het VSO-PrO en VMBO organiseren wij maximaal vier excursies per jaar per groep. De excursie is vaak gekoppeld aan het thema waaraan de groep op dat moment werkt.

Goed om te weten
Excursies kosten maximaal € 7,50 per keer. U krijgt hierover meer informatie van de leerkracht.
-U betaalt per excursie.
-De bijdrage voor de excursies is verplicht.
-Uw kind kan niet mee als u niet betaalt.

Als u de kosten niet kunt betalen

Heeft u problemen om de ouderbijdrage te betalen? Neem dan contact op met de teamleider of het secretariaat van de school.

Als uw zoon of dochter niet meegaat

Gaat uw zoon of dochter niet mee? Dan kan uw kind gewoon op school komen. Hij volgt dan een eigen lesprogramma in een andere groep. Houdt u uw kind liever thuis tijdens het kamp? Overleg dit dan altijd van tevoren met ons. Daarmee voorkomt u dat dit gezien wordt als verzuim. Dit moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar.