Leerlingen vervoeren

Kinderen vanuit de hele regio komen naar onze school. Daarom zijn zij vaak aangewezen op georganiseerd leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is een afspraak tussen gemeente, het taxibedrijf en ouders.
U heeft ook de keuze om zelf uw kind naar school te brengen. Informeert u bij uw gemeente of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de reiskosten.

Wie organiseert het aangepast leerlingenvervoer?

De gemeente waar u woont, besteedt het vervoer van uw kind uit aan een taxibedrijf. Uw gemeente betaalt het taxivervoer voor uw kind.

U vraagt leerlingenvervoer aan bij uw gemeente?

Gaat uw kind naar het speciaal onderwijs? Dan krijgt u in het voorjaar een aanvraagformulier van de gemeente. Daarnaast ontvangt u van de Commissie van Begeleiding (CvB) begin april een onderbouwing voor de aanvraag van het leerlingenvervoer. U vraagt het leerlingenvervoer ieder jaar opnieuw aan.

vervoer

Heeft u aangepast leerlingenvervoer nodig?

De regels van gemeentes voor aangepast leerlingenvervoer zijn strenger. Wij moeten deze aanvraag goed onderbouwen. Vooral voor leerlingen vanaf elf jaar, kijkt de gemeente nadrukkelijk of zij (onder begeleiding) met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Vraag aangepast leerlingenvervoer op tijd aan

U vraagt zelf met het formulier en onze onderbouwing het vervoer voor uw kind aan. Zorg dat u uw aanvraag ieder jaar op tijd indient. Dat voorkomt problemen. Heeft u begin mei nog niets van uw gemeente gehoord? Neem dan zelf contact op met de afdeling Leerlingenvervoer van de gemeente.

Heeft u vragen of klachten?

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen tijdens het vervoer van en naar school.

U heeft problemen met het vervoer

Voor vragen of klachten kunt u terecht bij het vervoersbedrijf of de ambtenaar van het leerlingenvervoer bij de gemeente.

Goed om te weten

Als school zien wij er alleen op toe dat leerlingen op tijd gebracht en gehaald worden. Maar zijn er problemen tijdens de taxirit? Bijvoorbeeld doordat er wrijvingen zijn tussen leerlingen? Dan kunnen wij wel een rol vervullen.  Neem dan contact op met de groepsleiding.