Het Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school op dit gebied heeft voor de toekomst.  Alle scholen, regulier en speciaal,  zijn vanuit het samenwerkingsverband verplicht om een SOP te hebben. Alle scholen samen dienen, onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband,   een dekkend aanbod voor passend onderwijs te bieden.

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van de mogelijkheden, grenzen en ambities die wij als school hebben als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften.

Er zijn drie SOP’s:
• een SOP voor de leeftijd van 4 – 12 jaar (SO);
• een SOP voor de leeftijd van 12 – 18/20 jaar uitstroomprofiel dagbesteding (VSO-MG);
• een SOP voor de leeftijd van 12 – 18/20 jaar VSO uitstroomprofiel arbeid of vervolgonderwijs (vmbo).