Als u een klacht heeft

U gaat ervan uit dat wij ons best doen onze leerlingen en de ouders zo goed mogelijk te helpen. Maar natuurlijk kan er altijd iets fout gaan. Of u bent het ergens niet mee eens. Krijgt u hiermee te maken? En wilt u hierover een klacht indienen? Ga dan altijd eerst in gesprek met ons over uw klacht. Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

Vertrouwensinspecteurs

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Zij staan voor u klaar als u een ernstige klacht heeft.

Meldcode

Het doel van de Meldcode  is om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken. Het helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.