Afmelden, ziek melden of verlof aanvragen

Verzuim

Is uw kind ziek? Geef dit dan door aan het secretariaat van school en het RRC. Dit doet u voordat de school begint.

Heeft u voor uw kind een afspraak bij de specialist, tandarts of iemand anders gemaakt binnen schooltijd? Geef dit dan enkele dagen van tevoren door, zowel aan ons secretariaat als het medisch secretariaat van het RRC.

Let op:
Meldt uw kind bij ziekte of afwezigheid ook zelf af bij het taxibedrijf.

Verlof

Wilt u verlof aanvragen buiten de normale schoolvakanties om? Vult u dan even dit formulier in. Vervolgens levert u het ingevulde formulier in bij de teamleider. Verlofaanvragen handelen wij af op basis van de algemene verlofregeling.

Wilt u langer dan tien dagen verlof?

Voor verlof van meer dan tien dagen overleggen wij met het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland.

Vraag verlof altijd van tevoren aan!

Is uw kind niet op school zonder opgave van reden of zonder toestemming? Dan zien wij dit als ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim moeten wij melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin uw kind woont.

Meldt uw zoon of dochter ook af bij het RRC

Kan uw kind niet op school komen? Dan vragen wij u om uw kind ook af te melden bij het RRC. Dit kan bij het Inschrijfbureau van het RRC via telefoonnummer 071 5195270.