Grote rekendag in volle gang

Op 22 maart was de landelijke Grote Rekendag.

Vandaag  hebben wij onze eigen Grote Rekendag waarop de kinderen de hele ochtend aan de slag gaan met allerlei rekenopdrachten. Meten, optellen, aftrekken in de vorm van spelletjes en leuke opdrachten.