Externe links

Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC)

Wassenaarseweg 501
2333 AL Leiden
071 519 51 95
www.rrc.nl

Medisch secretariaat 071 519 52 53

Revalidatieartsen te bereiken via het medisch secretariaat
Mevrouw N.J.C. Warmenhoven
Mevrouw W.F van Zomeren – Bakker
De heer S. Severijnen
De heer H. van Wageningen

Maatschappelijk werk
De heer M. van den Vooren 071 519 54 07
Mevrouw M. Edelaar 071 519 54 10
Mevrouw S. van de Vusse 071 519 54 11
Mevrouw M. Körner 071 519 54 01

Indien bovenstaande personen niet bereikbaar zijn op hun eigen nummer dan kunt u het algemene telefoonnummer bellen en een bericht achterlaten.

Zorg BSO De Vrije Vogel

www.zorgbso.nl

Blauwe Vogelweg 1
2333 VK Leiden

Op De Thermiek locatie Blauwe Vogelweg bieden wij naschoolse opvang voor leerlingen tot en met twaalf jaar. De Vrije Vogel is op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 uur tot 19.00 uur. Op studiedagen en in vakanties op verzoek van ouders.

Bel De Vrije Vogel tijdens openingstijden: 06 20942006
Voor informatie: mevrouw S. Kramp 085 2733447

 Ambulante Educatieve Dienst (AED)

www.aed-leiden.nl

Lammenschansweg 130d
2322 JX  Leiden
071 572 78 59

De AED biedt ondersteuning aan scholen en begeleiding van leerlingen met een beperking in het basis-, voortgezet en middelbaar onderwijs.

 Stichting MEE

www.meezhn.nl

MEE Zuid-Holland Noord, regio Leiden
Perzikweg 1a
2321 DG Leiden
071 573 14 44

MEE is een onafhankelijke organisatie die mensen met een beperking én hun directe omgeving (gezinsleden, familie, kennissen) adviseert in de wereld van zorg en welzijn.

GGD Hollands Midden

www.ggdhm.nl

Postbus 121
2300 VL Leiden
088 3084746

De Thermiek valt onder de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid-Holland Noord. Vanuit deze dienst wordt het landelijke jeugdgezondheidsprogramma uitgevoerd. Zoals periodieke controles van de algemene gezondheid van de leerlingen, controle van ogen en oren en uitvoering van het landelijke vaccinatieprogramma.

Koninklijke Visio

www.visio.org

Rijnsburgerweg 10
2333 AA Leiden
088 585 9600

Koninklijke Visio helpt mensen met een visuele beperking op het gebied van leren, wonen en werken in alle levensfasen.

Landelijk werkverband onderwijs en epilepsie (LWOE)

www.lwoe.nl

Postbus 540
2130 AM Hoofddorp
023 5483333

LWOE is het landelijk expertisecentrum voor kinderen met epilepsie.

Kristal

www.centrumkristal.nl

Sandifortdreef 19 (4e etage)
2333 ZZ Leiden
071 8908310

Kristal is een centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor mensen met een verstandelijke beperking.

De Schavuiten

www.vgvk.nl

Lage Morsweg 102
2332 XE Leiden
071 5768500 of 06 28520604

De Schavuiten is een organisatie die zorg levert aan chronisch zieke kinderen van nul tot vijf jaar op het kinderdagverblijf en in de thuiszorg of op school aan kinderen van nul tot twaalf jaar. De Schavuiten biedt ook intensieve kindzorg aan. Zij werkt samen met verschillende collega’s.

Inzowijs

www.inzowijs.nl

071 576 86 37

Inzowijs begeleidt kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis (zoals autisme, ADHD of angstproblematiek) en een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Sponsorproject Kwale

www.sgkwale.nl

Samen met andere Leidse scholen steunt De Thermiek speciaal onderwijs en gehandicaptenzorg in het district Kwale in Kenia.

 Stichting Vrienden van De Thermiek

www.vriendenvandethermiek.nl

Vrienden van De Thermiek is een zelfstandige stichting die de belangen ondersteunt van de leerlingen van De Thermiek.