Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom op de website van mytylschool De Thermiek
 
De Thermiek is een school voor Speciaal Onderwijs aan leerlingen met lichamelijke beperkingen, lichamelijke/verstandelijke beperkingen (meervoudig gehandicapt). Ook wordt de school bezocht door leerlingen met een indicatie Langdurig Ziek.
De school verzorgt onderwijs aan leerlingen tussen de 4 en 18-20 jaar.
 
De Thermiek maakt samen met De Korte Vlietschool deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden. De Korte Vlietschool voor zeer moeilijk lerende leerlingen (cluster 3)
 
De website geeft een beknopte weergave van het onderwijs en de organisatie van De Thermiek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de school.
 
 
 
contact │ mytylschool De Thermiek │ secretariaat
Blauwe Vogelweg 1 │ 2333 VK Leiden
tel 071 5195490  |  mytylschool@dethermiek.nl 
 
Wij zijn ook te vinden op Facebook